EU PROJECTS

 

 

 

 

 

 

 

OKNO-PIAST WOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje w ramach
Działania 6.1 „Paszport do eksportu”
osi priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

projekt pod tytułem:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie OKNO-PIAST WOŁÓW SP. Z O.O.

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-02-152/12-00
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 31.03.2015 r.

Wartość projektu: 394 300,00 zł
Kwota dofinansowania: 200 900,00 zł

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

SCROLL UP